Araştırma ve Geliştirme Üniversitesi

Bilim, geleceği görmek, hesaplamak, bu hesapların doğrultusunda geleceği şekillendirmek ve bu şekillerin doğrultusunda geleceği var etmenin anahtarıdır. Bilim ve yaşam ayrıştırılamaz, yaşamdan da bilim soyutlanamaz, soyutlandırılmamalıdır.

Kurumsal Araştırma Bilinci

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi, akademisyenlerinin ve öğrencilerinin bilimsel araştırmalarda yer almalarına çok önem vermekte ve teşvik etmektedir. Başlıca amaçları arasında bilimsel araştırma projeleri yapmak ve yürütmek olan Araştırma Merkezlerimiz bünyesinde sürdürülebilecek araştırmalar yapmak geldiği gibi, aynı zamanda akademisyenlerimiz ve öğrencilerimiz de bağımsız araştırmalar sürdürebilmektedir.

 

''Gerçeği aramak onu eIde etmekten daha kıymetIidir''
Albert Einstein
EBU_2484