HAKKIMIZDA

ARAŞTIRMA MERKEZLERİ


Bilim; yaşadığımız ortamı, dünyayı, evreni, mikrokozmozu, makrokozmozu ya da yaşadığımız çevreyi nasıl belirliyorsak, onu anlama amacıyla yapılan faaliyetlerin hepsidir.  Günümüzde bilim, Thales, Anaksimandros hatta Aristoteles biliminin aksine herşeyi açıklamak yerine herşeyi açıklamaya çalışan dünya bilimine hizmet etmek olarak yorumlanmıştır. Artık sorulara cevap bilimdedir. Bilim ise araştırmalar vasıtasıyla bu soruları cevaplandırır.

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi, akademisyenlerinin ve öğrencilerinin bilimsel araştırmalarda yer almalarına çok önem vermekte ve teşvik etmektedir. Başlıca amaçları arasında bilimsel araştırma projeleri yapmak ve yürütmek olan Araştırma Merkezlerimiz bünyesinde sürdürülebilecek araştırmalar yapmak geldiği gibi, aynı zamanda akademisyenlerimiz ve öğrencilerimiz de bağımsız araştırmalar sürdürebilmektedir.

Araştırma Merkezleri

TÜBİTAK Projeleri

Tam Donanımlı Laboratuvarlar


Üniversite Kütüphanesi

Bilgiye Erişim Kolaylığı

 

Kurumsal Destekler

Einstein Diyor Ki;

“Çok zeki olduğumdan değil, sorunlarla uğraşmaktan vazgeçmediğimden başarıyorum.”

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nin bilim ve sanat etiği anlayışının temelini doğruluk, özeleştiri, nesnellik ve yansızlık, açıklık, bilimsel kuşkuculuk, eleştirel bakış, yeni kavramlara açık olma, bilimsel araştırma disiplinini koruma, özgün ve yaratıcı düşünme, başkalarının emek ve ürünlerine saygı, doğal çevreye ve canlı haklarına duyarlılık oluşturur.

logo35